Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 52/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi F.O. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie, , sygn. akt I SA/Wa 446/09

I SA/Wa 904/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji