Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

I SA/Lu 718/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r. w zakresie zażalenia strony skarżącej