Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1188/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania