Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Ke 525/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego