Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 2180/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia podziału Gminy na okręgi wyborcze

II OSK 2001/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na obwody głosowania

VIII SA/Wa 383/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

Sprawa ze skargi J. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 632/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego rady

III SA/Lu 273/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia podziału Gminy na okręgi wyborcze.

II SA/Po 253/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze

II OSK 2076/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze 1 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu,

II SA/Op 513/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi Gminy Grodków na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

VIII SA/Wa 145/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Rz 568/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi E. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego