Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 2180/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia podziału Gminy na okręgi wyborcze

II OSK 2001/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na obwody głosowania

III SA/Lu 273/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia podziału Gminy na okręgi wyborcze.

II SA/Po 253/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze

II OSK 2076/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze 1 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu,