Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Lu 34/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-01

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych (w tym 39,60 złotych podatku VAT) oraz zasądzenie zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,75 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na opał p o...