Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1411/19 - Wyrok NSA z 2019-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 1569/19 - Wyrok NSA z 2019-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 1690/19 - Wyrok NSA z 2019-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów uchyla zaskarżony wyrok i decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...]

I OSK 2247/19 - Wyrok NSA z 2019-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 1344/19 - Wyrok NSA z 2019-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

I OSK 1424/19 - Wyrok NSA z 2019-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 1464/19 - Wyrok NSA z 2019-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 1895/19 - Wyrok NSA z 2019-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 2114/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 1976/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy
1   Następne >   +2   5