Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 232/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-14

Sprawa ze skargi I. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2794/19 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku skarżącego I. W. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, 2. stwierdza, że przewlekłe prowa...

III OSK 608/21 - Wyrok NSA z 2021-02-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie rozpoznania wniosku z 27 marca 2017 r. uzupełnionego w dniu 31 maja 2017 r. 1.

III OSK 1044/21 - Wyrok NSA z 2021-09-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozpoznaniu wniosku 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 i w tym zakresie umarza postępowanie; 2. dalej idącą skargę kasacyjną oddala; 3. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i A...

II SAB/Wa 670/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-17

Sprawa ze skargi E.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

III OSK 887/21 - Wyrok NSA z 2021-02-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z 18 maja 2017 r.

II SAB/Wa 721/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku J. O. w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...

II SAB/Wa 92/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-15

Sprawa ze skargi Z.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 317/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-24

Sprawa ze skargi D. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 172/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

Sprawa ze skargi W. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 91/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-08

Sprawa ze skargi K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2