Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2943/16 - Wyrok NSA z 2018-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki (obecnie: Minister Przedsiębiorczości i Technologii) w przedmiocie opinii w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej