Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 865/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skargi na działalność wójta