Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 821/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1137/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku W. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

IV SAB/Gl 15/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji związanej z dokumentacją medyczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych

II SA/Gl 492/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 15/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania w kwestii wniosku skarżących M. D. i B. H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 1061/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego M. G. o zmianę postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1061/08 oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy

II SA/Gl 379/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 571/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania, w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

II SA/Gl 969/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 602/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   78