Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6053 Obywatelstwo X

IV SA/Wa 1414/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości