Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

IV SA/Wa 566/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SA/Wa 236/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego

IV SA/Wa 263/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SO/Wa 12/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

IV SAB/Wa 22/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie danych ze zbioru PESEL