Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi Związku Spółek Wodnych w G. na akt Starosty G. w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SAB/Łd 58/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o...

II SO/Gd 11/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie wniosku Z. M. o wymierzenie grzywny Staroście z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie likwidacji urządzenia wodnego

II SAB/Ke 48/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z wniosku J. H. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Ł. a Starostą B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Bk 631/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-28

Wniosek w przedmiocie składek członkowskich

II SAB/Gl 22/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w C. w przedmiocie niewydania decyzji stwierdzającej nieważność uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w kwestii wniosku skarżącej T. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Bk 23/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie działania Starosty M.

II SAB/Bk 30/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie wydania uchwały dotyczącej składek członkowskich spółki wodnej
1   Następne >   +2   4