Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1208/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-16

Wniosek w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność ...

I SA/Wa 653/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 636/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Gl 1979/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

I SA/Wa 323/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gl 1979/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

I SA/Wa 2108/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uznania wniosku za bezprzedmiotowy
1   Następne >   +2   +5   7