Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

II OZ 604/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. P. na zarządzenie Wójta Gminy Ustka nr 0050.166.2011 w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów