Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

II SA/Kr 1278/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.M. , M.O. , J.J. na Starostę N. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/Kr 842/09