Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SO/Go 3/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Go 7/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 514/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.

II SO/Go 2/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Go 4/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 773/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej i przekazania wniosku

II SO/Go 5/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 237/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie

II SA/Go 311/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SO/Go 6/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2