Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 1319/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 319/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wniesienia pod obrady Rady Gminy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 984/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sławno Nr LVII/322/2010 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno

IV SA/Wa 319/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. W. w przedmiocie odmowy wniesienia pod obrady rady gminy projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyznaje adwokatowi A. Z. ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) stanowiącą równowartość kwoty p...

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmian do Statutu Miasta

II SA/Bk 363/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Lu 286/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w części od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie sprzedaży bezprzetargowej działki gminnej

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

III SA/Kr 308/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą a spółką A Sp. z o.o. z siedzibą w W. w sprawie współpracy w ramach planowanej inwestycji budowy drogi dojazdowej w obrębie miejscowości B
1   Następne >   +2   6