Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 162/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w związku ze skargą K. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych

VI SA/Wa 163/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w związku ze skargą K. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych