Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 286/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania zasypania rowu

II SA/Rz 339/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o uregulowanie stosunków wodnych

II SA/Lu 600/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, wypłaty odszkodowania oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej i kabli energetycznych

II SA/Lu 533/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 42/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania,

II SA/Bk 191/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego zasypanego cieku wodnego

II SA/Gl 79/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Ke 360/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-31

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Ke 387/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 774/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji
1   Następne >   3