Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 522/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 991/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Prezydenta Miasta

III SA/Gd 991/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-27

Skarga S.M. dla S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w G. w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Prezydenta Miasta S.