Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Prawo pomocy X

II SAB/Wa 261/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie rozpoznania wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej