Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 286/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy

II SA/Ke 287/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy [....] w 2007r.

II SA/Ke 285/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i innym podmiotom na terenie Miasta i Gminy