Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 659/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego