Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Kr 222/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 1323/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie z Jego skargi na uchwały Rady Miasta w przedmiocie skargi na nieprawidłowości w działaniu Prezydenta Miasta, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta

III SA/Kr 1456/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. S. na §3 i §4 uchwały Rady Miasta nr [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń posta...

III SA/Kr 1323/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na nieprawidłowości w działaniu Prezydenta Miasta, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta

V SA/Wa 1093/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-18

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

III SA/Kr 1348/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miejskiej

II SA/Wa 2147/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu

II SA/Łd 30/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta Ł. w przedmiocie nieodpłatnego przekazania majątku trwałego wydzielonego z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ł. do Administracji Nieruchomościami P.

I OZ 1217/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 890/09 w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wie...
1   Następne >   +2   +5   7