Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 1775/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji

II SA/Wa 2086/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku

II GZ 851/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VIII SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług

IV SA/Wa 485/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu

II SAB/Wa 931/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

I SA/Łd 910/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2006 roku

III SA/Wr 606/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia [...] r. sygn. akt III 606/09

II SA/Łd 1037/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie pomocy finansowej na wspieranie gospodarstwa niskotowarowego

II SA/Lu 814/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100