Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

VII SA/Wa 1047/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

Skarga D. W., M. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Lu 516/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

Skarga H. T.-R. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie sprzeciwu H. T.