Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

I OSK 237/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie odmowy przyznania odszkodowania

OSK 1175/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13

Skargi kasacyjne Piotra Ć. i Sabiny W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Piotra Ć. i Sabiny W. na bezczynność Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast , (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w postępowaniu wznowieniowym decyzji ostatecznej dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejściu budynk...

I OSK 134/05 - Wyrok NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 436/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi L.K. i S.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2947/15 - Wyrok NSA z 2017-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I SA/Wa 547/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej [...] i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 250/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1770/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy pod...

I OSK 2380/17 - Wyrok NSA z 2018-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2