Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 593/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przejęcia jako opuszczonej nieruchomości rolnej o powierzchni 9,18 ha położonej we wsi M.

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

I OSK 265/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa

II SAB/Rz 84/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Rz 85/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

I OW 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w Nowym Sączu , Znak [...] o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości ziemskiej położonej na terenie wsi J., stanowiącej własność S. T.

IV SA/Wa 2059/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

I OSK 330/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

I OSK 288/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca...

I OSK 603/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku w/w stron o ukaranie grzywną organu administracji na podstawie art. 55 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi U. D. T., M. W. K., K. M. K., Mariana J., J. M. K. i D. J. Ś. na bezczynność Ministra Rolni...
1   Następne >   3