Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I FPP 11/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Skarga 'V.' Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w G, na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt SA/Gd 462/99 ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące lipiec, wrzesień, październik i listopad 1993 r. oraz za rok 199

II OPP 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku sygn. akt 3 II SA/Gd 1526/03 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

II OPP 22/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sygn. akt II SA/Gd 664/01

II OPP 134/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga Cz. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego, sygn. akt III SA/Gd 73/04

II OPP 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-09

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OPP 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga U. i J. G. na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę budynku , sygn. akt VII SA/Wa 780/04

II OPP 108/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie nakazu rozbiórki, sygn. akt II SA/Kr 1476

II OPP 2/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich, sygn. akt 4 II SA/Wr 2658/03

II OPP 4/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OPP 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Skarga H. i W. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego , sygn. akt SA/Sz 2218/03
1   Następne >   3