Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 23/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 24/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 155/19 ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wezwania do doręczenia orzeczenia lekarskiego

I OPP 84/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga N. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 808/19 ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wymiany zagranicznego prawa jazdy

I OPP 56/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 427/19 ze skargi na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I OPP 85/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wezwania do usunięcia prawa

I OPP 86/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 155/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wezwania do doręczenia orzeczenia lekarskiego