Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 84/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga N. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 808/19 ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wymiany zagranicznego prawa jazdy