Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I OSK 1781/16 - Wyrok NSA z 2016-10-27

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 88/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Sprawa ze skargi H.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy