Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 119/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 1221/14 ze skargi H. Z. na czynność Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego w sprawie usunięcia pojazdu z drogi publicznej

I OPP 140/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga T. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 566/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości