Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 96/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 304/20 ze skargi S. K. na oświadczenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie dostępu do drogi publicznej