Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 91/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-06

Skarga M. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 66/18 ze skargi M. M. na przewlekłość postępowania Starosty Pruszkowskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości