Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2902/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania

II SAB/Po 196/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłość Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

I OSK 1957/17 - Wyrok NSA z 2018-06-06

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości