Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 27/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Starosty [...] w sprawie zwrotu należności z tytułu poniesionych kosztów przechowywania pojazdów oraz usunięcia pojazdów z drogi