Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OSK 1425/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. S. na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

II OW 39/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

I OW 209/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Krystyny i Edwarda D. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta L. z dnia 1

II OSK 290/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy N. w sprawie ustalenia wysokości opłat za włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej

II OW 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. dotyczącego sprostowania błędów pisarskich w akcie własności ziemi

II OSK 49/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej B. na zarządzenie zastępcze Wojewody W.-M. (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnego

OW 70/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej zameldowania cudzoziemców na terenie gminy W.

OSK 1680/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie regulaminu przewozów