Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 1891/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie wezwania rady powiatu do niezwłocznego powołania dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wezwania rady powiatu do uzupełnienia składu osobowego zarządu powiatu

II OSK 3483/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na uchwałę Zarządu Powiatu [...] , nr [...] w przedmiocie powołania Pana J. Z.