Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 1429/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej