Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 1491/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ustawienia znaku drogowego