Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol

III SA/Kr 835/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Wa 2593/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II SA/Lu 42/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...] r., nr [...], w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 841/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-11

Sprawa ze skargi G. S. na pismo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie wyników egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na diagnostów

II SA/Gl 1028/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku opłaty elektronicznej

IV SAB/Wr 240/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Gd 85/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym

VI SA/Wa 340/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 120/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SAB/Wr 181/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieprawidłowości,
1   Następne >   +2   +5   +10   15