Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bk 248/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-04-11

Sprawa ze skargi B. J. na czynność Starosty H. w przedmiocie zwrotu nadpłaconej opłaty za kartę pojazdu

III SO/Gd 5/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-08

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Starostą w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę krajową

II SAB/Gl 53/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

II SA/Op 109/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-09

Sprawa ze skargi S. G. na czynność techniczną Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

II SA/Bk 90/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-15

Sprawa ze skargi M. K. na czynność Starosty B. w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu

II SAB/Op 21/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Lubińskiego w przedmiocie wydania prawa jazdy

II SA/Op 200/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-12

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania prawa jazdy

III SO/Gd 11/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-03

Sprawa ze skargi W. P. w przedmiocie właściwości organu w sprawie zapłaty odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody na drodze powiatowej

II SO/Ol 36/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-15

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie uregulowania sytuacji prawnej pojazdu

II SO/Ol 38/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej pojazdu
1   Następne >   2