Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 803/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-25

Wniosek Gminy Ś. o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 803/17

II SA/Lu 34/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Lu 33/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Lu 416/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-02

Sprawa ze skargi na decyzję Spółki P. Odział Ł. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Lu 645/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Spółki P. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej