Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 778/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność P. S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Lu 367/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego Nr [...] 'K' w przedmiocie wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Po 49/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Go 94/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność E Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 86/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Konserwatora Zabytków

II SAB/Lu 368/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego Nr [...] 'K' w przedmiocie wniosku skarżącego udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Go 60/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność E Spółka z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Go 139/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność E Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 52/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] sp. z o. o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GSK 150/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niepodjęcia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o objęciu ubezpieczeniami społecznymi
1   Następne >   2