Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

I SAB/Ol 12/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie opłat abonamentowych