Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II SAB/Ke 39/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie utrzymania starorzecza rzeki Kamiennej